Topic này tôi xin dành tặng tất cả bạn bè của tôi, những người mà tôi yêu quý. Cám ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi và cổ vũ cho tôi trong chuyến đi này.