Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Đi Nam Cát Tiên Với tichuot

Bến phà sang Nam Cát Tiên


Xuống thuyền


Trên thuyền


Đường vào rừng
Suối cạn


Cây khổng lồ
 
 
Quả này mùi như quả thị, có vẻ là không ăn được, thấy khỉ cũng chê.
Bàu sấu
Lồng sông Đồng Nai cũ, luồng xả lũ


Hồ Trị AnSông Đồng Nai1 nhận xét: